משטח MIX

כל משטח מכיל 72 קרטונים, מהם 24 קרטונים עץ זית.

משקל ותכונות גלילי הגפת זהה לקרטונים גלילי גפת במשטח רגיל.

כל משטח מכיל כ - 200 ק"ג של עץ זית ארוזים ב24 או יותר קרטונים.

‫נחוץ להיערכות להובלה‬